Zápis do MŠ Hronov

28.4.2021

 POZOR ZMĚNA !!!!

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRONOV, HAVLÍČKOVA 520, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis do naší mateřské školy probíhat POUZE DISTANČNÍ FORMOU:

 • v termínu od 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021
 • bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce v předškolním zařízení
 • formulář- „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci Zápis (viz níže)

NEBO

 • v tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v ředitelně mateřské školy, po telefonické domluvě (606 632 717) 

Postup při podání žádosti:

 • vyplňte formulář – „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“
 • doložte formulář – "Potvrzení lékaře“

!! Děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. 2021 potvrzení od lékaře nepotřebují!!

 • k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu dítěte
 • k žádosti přiložte prostou kopii OP
 • případně k žádosti přiložte doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • zastupuje - li dítě jiná osoba, něž jeho zákonný zástupce, doložte oprávnění k zastupování dítěte

Způsoby podání žádosti:

 • do datové schránky MŠ: ubskrvu
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nelze poslat prostý email)
 • vhozením do označené poštovní schránky (na okně u vchodu vedení MŠ), na obálku uveďte datum vložení zásilky
 • zasláním poštou na adresu:

Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

Havlíčkova 520

549 31, Hronov

 • Na základě podané žádosti a dalších vyplněných formulářů, Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail nebo telefonní číslo přidělené registrační číslo,pod kterým budete evidování v přijímacím řízení. V případě nejasností volejte 606 632 717
 • Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí ředitelky MŠ. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zvěřejněnými kritérii.

                                      

V Hronově dne 28. 4. 2021                                                                     Mgr. Iveta Kuldová, ředitelka MŠ

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

KRITÉRIA PŘIJETÍ

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HRONOV, HAVLÍČKOVA 520, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude zápis do naší mateřské školy probíhat následovně:

 • v termínu od 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021
 • bez osobní přítomnosti dětí a zákonného zástupce v předškolním zařízení
 • formulář- „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ je k dispozici na webových stránkách MŠ v sekci Zápis (viz níže)

NEBO

 • v tištěné podobě si jej můžete vyzvednout v ředitelně mateřské školy, po telefonické domluvě (606 632 717) 

Postup při podání žádosti:

 • vyplňte formulář – „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“
 • doložte formulář – Potvrzení lékaře“

!! Děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. 2021 potvrzení od lékaře nepotřebují!!

 • k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu dítěte
 • případně k žádosti přiložte doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • zastupuje - li dítě jiná osoba, něž jeho zákonný zástupce, doložte oprávnění k zastupování dítěte

Způsoby podání žádosti:

 • do datové schránky MŠ: ubskrvu
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (nelze poslat prostý email)
 • vhozením do poštovní schránky na ředitelství MŠ Hronov, Havlíčkova 520, na obálku uveďte datum vložení zásilky
 • zasláním poštou na adresu:

Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

Havlíčkova 520

549 31, Hronov

 • donést osobně do MŠ Hronov, Havlíčkova 520 ve dnech 5. 5. 2021 a 12. 5. 2021 v době od 12:00 do 14:00 hodin, dále je nutné - předložit občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí do MŠ. Registrační číslo obdržíte na místě.
 • Na základě podané žádosti a dalších vyplněných formulářů, Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail nebo telefonní číslo přidělené registrační číslo,pod kterým budete evidování v přijímacím řízení. V případě nejasností volejte 606 632 717

                                      

V Hronově dne 22. 4. 2021                                                                     Mgr. Iveta Kuldová, ředitelka MŠ

  

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zápis


Informace k zápisu do ZŠ Hronov

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ HRONOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

 

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ VELKÉ POŘÍČÍ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2021

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ VELKÉ POŘÍČÍ

Copyright © 2021, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, Hronov

Webovky pro Vás