Aktivity

Zájmové činnosti

  • HRONOVÁČEK - pěvecký sbor s dlouhou tradicí
  • LOGOPEDIE - probíhá v každé třídě  proškolenými logoasistentkami
  • FIE - pro děti s odkladem ...

Copyright © 2021, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, Hronov

Webovky pro Vás