O třídě ŽLUTÁ

Dětí celkem: 19

Chlapců: 11

Děvčat: 8

Třídní učitelky: Mgr. Iveta Kuldová, Bc. Kateřina Zobalová

Asistentka: Milena Kubečková

Uklizečka: Martina Opová

 

Do Žluté třídy chodí až na výjimky předškolní děti a děti s OŠD. Denní režim je flexibilní, reagující na individuální a specifické potřeby dětí. Využíváme metody prožitkového a kooperativního učení, učení hrou a činností, sociálního a situačního učení.

Několikrát v týdnu využíváme k naplnění vzdělávacích cílů metodiku programu Začít spolu. Jejím základem je práce v centrech aktivit. Děti tedy mají dostatek příležitostí ke spolupráci, kooperaci a rozvoji své osobnosti ve všech oblastech RVP PV.

Žlutá třída je dostatečně vybavená nábytkem odpovídajícím tělesným proporcím dětí i vhodnými a kvalitními pomůckami a hračkami.

Na spolupráci s dětmi i rodiči se těší:

Iveta Kuldová - ředitelka MŠ, Kateřina Zobalová - učitelka, Milena Kubečková - asistentka

Copyright © 2021, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, Hronov

Webovky pro Vás