O třídě modrá

Dětí celkem: 22

Chlapců: 12

Děvčat: 10

Do Modré třídy chodí nejmladší děti, které jsou často poprvé mimo rodinu. Naším hlavním cílem je adaptace na nové prostředí, rozvoj sebeobsluhy a dalších dovedností, které děti potřebují pro život ve společnosti. Denní režim je flexibilní, reagující na individuální potřeby dětí. Využíváme formy prožitkového učení s aktivní činností dětí s prvky tvořivosti. U nás pracujeme hlavně hravou a zábavnou formou.

Na děti se těší učitelky Míla Vernerová, Bc. Aneta Vlčková Brožová, chůva Jana Jelínková a paní uklizečka Pavla Kollertová.

Copyright © 2021, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, Hronov

Webovky pro Vás