Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

 

O třídě modrá

Do Modré třídy chodí nejmladší  děti z Mateřské školy Hronov. Protože děti jdou do školky poprvé, naším hlavním cílem je adaptace na nové prostředí a odloučení od rodičů. Děti se postupně s pomocí paní učitelky učí základním hygienickým návykům a základům sebeobsluhy. Denní režim je flexibilní, reagující na individuální potřeby dětí. Jsou využívány formy záměrného i spontánního učení s aktivní činností dětí s prvky tvořivosti. Cílů výchovy je dosahováno hravou a zábavnou formou.

Na děti se každé ráno těší učitelky Anička a Míla, chůva Jana a pomocná pracovnice Jana