Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

 

Náš tým

Mgr. Doudová Iva - ředitelka Iveta Kuldová
 Mgr. Doudová Iva - ředitelka  Mgr. Iveta Kuldová - zástupkyně ředit.
   
Kapuciánová Eva - učitelka Vinterová Jana - učitelka
 Kapuciánová Eva - učitelka  Vinterová Jana - učitelka
   
Bc. Zobalová Kateřina - učitelka Vernerová Miluše – učitelka
 Bc. Zobalová Kateřina - učitelka  Vernerová Miluše – učitelka
   
Tyšerová Nina DiS. – učitelka Formanová Anna - učitelka
 Tyšerová Nina DiS. – učitelka  Formanová Anna - učitelka
   
Hochbergerová Jana – asistentka pedagoga Kubečková Milena - asistentka pedagoga
 Hochbergerová Jana – asistentka pedagoga  Kubečková Milena - asistentka pedagoga
   
Jelínková Jana - chůva

JANA ŠPRINGROVÁ

 

 Jelínková Jana - chůva

Špringrová Jana - pomocný výchovný pracovník

      Nikola Holečková  naa trojovsk vedouc stravovn
 Holečková Nikola - kuchařka  Trojovská Naďa – vedoucí ŠJ, kuchařka
   
   
Ledvinková Věra – kuchařka, uklízečka

Vojtíšková Anna - uklízečka

 

 Svobodová Anna - uklízečka  Vojtíšková Anna - uklízečka
         nová paní       
 Pšeničková Iva - uklízečka  


Kontaktní formulář