Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

5. třída - Bílá

AKTUALITY

 

Vážení rodiče, na nástěnkách visí rozpis vámi naplánované docházky o prázdninách. Plánujeme, že děti, které budou v Zelené třídě, nebudou chodit po obědě na lehátka, pouze budou 20 minut odpočívat při pohádce. Potom půjdeme s dětmi ven. Pokud si výslovně přejete, aby vaše dítě po obědě bylo ukládáno, oznamte to prosím sms zprávou na tel. 606632717. Počet míst je omezen. Chceme, aby si budoucí školáci zvykali na nespavý rytmus od září a děti, které neusínají se nenudily a užily si pobyt na zahradě. Iva Doudová

 

ORGANIZACE PRÁZDNIN 2020 - pokyny

SEZNAMY PRÁZDNINY - rozdělení dětí do tříd

 

Děkujeme mnohokrát p. Hrnčiarové za bezkontaktní teploměry a Lednovým za voňavé dezinfekční spreje. Iva Doudová

 

PŘIHLÁŠKY NA PRÁZDNINY UKONČENY

 

 

Přihlášky do ZUŠ

  

Vážení rodiče, v přílohách naleznete potřebné informace. 

Pro urychlení ranního příjmu si můžete předvyplnit

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a Čestné prohlášení o nepobírání ošetřovného.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·PŘÍCHOD DO MŠ BUDE MOŽNÝ POUZE

PROSTŘEDNÍ BRÁNOU.

·FILTR BUDE U VCHODU DO ŘEDITELNY.

POTOM PŮJDE KAŽDÉ DÍTĚ DO SVÉ TŘÍDY

VLASTNÍM VENKOVNÍM VCHODEM.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

INFORMACE PRO RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ BEZINFEKČNOST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OŠETŘOVNÉ

 

 

Pokud vaše dítě již nenastoupí do 31.8 2020 do MŠ, můžete si jeho věci vyzvednout v tomto a příštím týdnu vždy od 7-12 hod.

Mějte dobrý čas. Iva Doudová

 

 Úplata za předškolní vzdělávání

OTEVŘENÍ MŠ

 

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro vás a vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena...);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“...);
  • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Iva Doudová

 

 

 

RODIČE A DĚTI,

DĚKUJEME, ŽE DO ŠKOLKY PŘICHÁZÍTE

NEJPOZDĚJI V 8,15 HOD.

A DĚTI SI TAK MOHOU UŽÍT CELÉHO PŘIPRAVENÉHO PROGRAMU.

čas

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit