Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

Aktuality

PODZIMNÍ PRÁZDNINY - Rozdělení do tříd

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LANOVÉHO CENTRA

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!

DNE 15. 8. 2018 BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA

PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM UZAVŘENA Z DŮVODU CELODENNÍ ODSTÁVKY ELEKTŘINY.

              

        Děkuji za pochopení.

                                  Mgr. Iva Doudová

V Hronově dne 7. 8. 2018

ORGANIZACE ŠKOLKY V DOBĚ PRÁZDNIN

  • Děti ze Zelené a Červené třídy budou v červenci a srpnu v Zelené třídě. Věci si přeneste do šatny Zelené třídy.

  • Děti ze Žluté a Modré třídy budou v Červené třídě. Věci si přeneste do šatny Červené třídy.

  • Prosím rodiče dětí, které nebudou o prázdninách do MŠ docházet, ze šaten všechny věci domů.

  • Pokud vaše dítě nepřijde do MŠ, odhlaste si oběd. Vaše dítě vám odhlásíme automaticky pouze v případě, že jste to zaznamenali do tabulky, kterou jste vyplnili. Odhlašujte pouze na čísle 722745349.

Přejeme vám poklidné léto prožité ve zdraví.

14. 6. 2018                                             Mgr. Iva Doudová

 

Fotografování tříd proběhne 14. 6. v 10.30 hodin.

 

 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 2018 - 2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRONOV, HAVLÍČKOVA 520, 549 31 HRONOV, telefon: 606632717

Zápis pro školní rok 2018 - 2019

se uskuteční

3. května 2018 ▪ 8,00 - 16,00 hod.

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2018 - 2019:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. Děti s trvalým pobytem v Hronově, které dosáhnou věku 2 let

   do 31. 8. 2018 – podle věku od nejstarších po nejmladší.

3. Děti s trvalým pobytem v jiné obci, které dosáhnou věku 2 let

   do 31. 8. 2018 – podle věku od nejstarších po nejmladší.

K zápisu přijďte s dětmi. Pořadí podání přihlášky nerozhoduje. Přihláška je ke stažení na webových stránkách MŠ: www.ms-hronov-havlickova.cz v sekci Důležité informace - Dokumenty školky.

S sebou přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, v případě dětí cizinců všechny doklady, vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením.

Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ

V Hronově dne 19. 3. 2018

 

ORGANIZACE_DNE_2._2._2018

 Uzavření mateřské školy

Z provozních důvodů bude dne 29. 9. 2017 mateřská škola uzavřena.

Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ

Otevření zahrady

V úterý 3. 10. proběhne v dopoledních hodinách slavnostní otevření zahrady realizované v přírodním stylu, která byla vybudována z dotace Královéhradeckého kraje a z rozpočtu školky. Slavnostního otevření se zúčastní paní starostka, zástupce Kraje a další hosté.

zahrada pozvánka