Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

Aktuality

 

Děkujeme mnohokrát p. Hrnčiarové za bezkontaktní teploměry a Lednovým za voňavé dezinfekční spreje. Iva Doudová

 

PŘIHLÁŠKY NA PRÁZDNINY UKONČENY

 

 

Vážení rodiče, v přílohách naleznete potřebné informace. 

Pro urychlení ranního příjmu si můžete předvyplnit

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a Čestné prohlášení o nepobírání ošetřovného.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·PŘÍCHOD DO MŠ BUDE MOŽNÝ POUZE

PROSTŘEDNÍ BRÁNOU.

·FILTR BUDE U VCHODU DO ŘEDITELNY.

POTOM PŮJDE KAŽDÉ DÍTĚ DO SVÉ TŘÍDY

VLASTNÍM VENKOVNÍM VCHODEM.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

INFORMACE PRO RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ BEZINFEKČNOST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OŠETŘOVNÉ

 

 

 

 

 

Pokud vaše dítě již nenastoupí do 31.8 2020 do MŠ, můžete si jeho věci vyzvednout v tomto a příštím týdnu vždy od 7-12 hod.

Mějte dobrý čas. Iva Doudová

 

 Úplata za předškolní vzdělávání

 OTEVŘENÍ MŠ

 

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Zápis do MŠ 2020 - ZMĚNA koronavirus

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE nar. do 31.8.2015

Rodiče,

pokud si potřebujete vyzvednout věci vašich dětí, zavolejte na mé tel. číslo 606632717.

Přeji pevné zdraví a klid v této neklidné době. Iva Doudová

27. 3. 2020

 

ROZPOČET 2020
Rozpočet na rok 2020 schválený zřizovatelem činí 1 200 000 Kč.
PROJEKT OBĚDY ZDARMA
Ve školním roce 2019/2020 je do tohoto projektu zapojeno 6 dětí.
ŠABLONY II.
Škola je zapojena do projektu v celkové hodnotě 534 114 Kč. Finanční prostředky využíváme na zaměstnávání chůvy u dětí mladších 3 let a na vzdělávání pedagogů.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2019

 

K zamyšlení

Rozpočet pro rok 2020