Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

Aktuality

 SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ 2018 - 2019

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEŘSKÁ ŠKOLA HRONOV, HAVLÍČKOVA 520, 549 31 HRONOV, telefon: 606632717

Zápis pro školní rok 2018 - 2019

se uskuteční

3. května 2018 ▪ 8,00 - 16,00 hod.

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2018 - 2019:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. Děti s trvalým pobytem v Hronově, které dosáhnou věku 2 let

   do 31. 8. 2018 – podle věku od nejstarších po nejmladší.

3. Děti s trvalým pobytem v jiné obci, které dosáhnou věku 2 let

   do 31. 8. 2018 – podle věku od nejstarších po nejmladší.

K zápisu přijďte s dětmi. Pořadí podání přihlášky nerozhoduje. Přihláška je ke stažení na webových stránkách MŠ: www.ms-hronov-havlickova.cz v sekci Důležité informace - Dokumenty školky.

S sebou přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, v případě dětí cizinců všechny doklady, vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením.

Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ

V Hronově dne 19. 3. 2018

 

ORGANIZACE_DNE_2._2._2018

 Uzavření mateřské školy

Z provozních důvodů bude dne 29. 9. 2017 mateřská škola uzavřena.

Mgr. Iva Doudová, ředitelka MŠ

Otevření zahrady

V úterý 3. 10. proběhne v dopoledních hodinách slavnostní otevření zahrady realizované v přírodním stylu, která byla vybudována z dotace Královéhradeckého kraje a z rozpočtu školky. Slavnostního otevření se zúčastní paní starostka, zástupce Kraje a další hosté.

zahrada pozvánka