Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

Informace pro rodiče

Přihlášky do ZUŠ

 

Vážení rodiče, v přílohách naleznete potřebné informace. 

Pro urychlení ranního příjmu si můžete předvyplnit

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a Čestné prohlášení o nepobírání ošetřovného.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

·PŘÍCHOD DO MŠ BUDE MOŽNÝ POUZE

PROSTŘEDNÍ BRÁNOU.

·FILTR BUDE U VCHODU DO ŘEDITELNY.

POTOM PŮJDE KAŽDÉ DÍTĚ DO SVÉ TŘÍDY

VLASTNÍM VENKOVNÍM VCHODEM.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ROZDĚLENÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

INFORMACE PRO RODIČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ BEZINFEKČNOST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OŠETŘOVNÉ

 

  

Pokud vaše dítě již nenastoupí do 31.8 2020 do MŠ, můžete si jeho věci vyzvednout v tomto a příštím týdnu vždy od 7-12 hod.

Mějte dobrý čas. Iva Doudová

 

 Úplata za předškolní vzdělávání

 OTEVŘENÍ MŠ