Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

Informace pro rodiče

 

Rozdělení dětí do tříd od 23. 11. 2020 do odvolání.

Děti z červené a žluté třídy budou v ČERVENÉ TŘÍDĚ.

Děti ze zelené třídy budou v ZELENÉ TŘÍDĚ.

Děti z bílé a modré třídy v BÍLÉ TŘÍDĚ.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

TÍMTO VÁS INFORMUJEME, ŽE VZHLEDEM K ZÁVAŽNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ situaci, z personálních a kapacitních důvodů se od 23. 11. 2020 otevřou pouze další dvě třídy. provoz ve třídách bude smíšený (tzn. děti nemusí být ve své třídě).

v případě potřeby, nahlaste docházku dítěte do pátku 20. 11. 2020 do 12:00 hod.

na telefon 606 632 717, 772 721 165.

dětem, kteří nebudou navštěvovat školku se oběd automaticky odhlásí.

Rozdělení dětí od 23.11.2020 bude na vchodových dveřích otevřených tříd, v případě nejasností volejte na telefon 606 632 717,

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

VEDENÍ MŠ.

 

 

 

Dopis pro rodiče COVID-19 od KHSHK

 

VÁŽENÍ RODIČE,

TÍMTO VÁS INFORMUJEME, ŽE VZHLEDEM K ZÁVAŽNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ A PERSONÁLNÍ SITUACI V NAŠÍ MŠ, SE SOUHLASEM KHS A ZŘIZOVATELE,

BUDE NAŠE ZAŘÍZENÍ UZAVŘENO, PROZATÍM

OD 5. 11. 2020 DO 17. 11.2020.

z personálních a kapacitních důvodů se 18. 11. 2020 otevře pouze jedna třída - ćervená (budova velox).

v případě potřeby, nahlaste docházku dítěte do 16. 11. 2020 do 16:15 hod.

na telefon 606 632 717.

dětem, kteří nebudou navštěvovat školku se oběd automaticky odhlásí.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

VEDENÍ MŠ.

 

informace k ošetovnému

Tiskopis na ošetřovné naleznete zde:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

 

Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném na projednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky, přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírce zákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

Česká správa sociálního zabezpečení proto v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).

Nový formulář proto obsahuje jak prvky, na které byli rodiče zvyklí z dosavadní žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (tj. informace o rodinném stavu žadatele, platební údaje atd.), tak i prvky navazující na připravovaný zvláštní zákon o ošetřovném (vykazování dnů péče, informace o střídající osobě a dnech, ve kterých pečovala). S těmito novými prvky se již žadatelé vesměs setkali, pokud žádali o ošetřovné v souvislosti s letošním jarním uzavřením školních a dětských zařízení.

Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

Parametry krizového ošetřovného:

  • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
  • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
  • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
  • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
  • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
  • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
  • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
  • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

v letošním školním roce 2020/2021  se naše mateřská škola zapojí do projektu:

„SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.“

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci (Covid 19), se nebudou letos konat zahajovací rodičovské schůzky. Veškeré informace obdržíte v tištěné podobě na svých třídách.

Pokud by Vám nebylo něco jasné, kontaktujte vedení MŠ nebo se obraťte

na Vaše třídní učitelky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této nestandartní době.

Tým MŠ

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,

CHTĚLI BYCHOM PODĚKOVAT RODINĚ KOUTSKÝCH, KTERÁ NÁM SPONZORSKY VYMALOVALA HERNU V BÍLÉ TŘÍDĚ.

DĚKUJEME VÁM, MOC SI VAŠEHO DARU VÁŽÍME

TÝM MŠ

 

Vážení rodiče,

v pondělí 21.9.2020 otvíráme zrekonstruovanou Modrou třídu.

Budeme se na Vás těšit.

Tým MŠ

 

 

OPATŘENÍ PLATNÁ OD 10.9.2020

 

Vážení rodiče,

z důvodu odložení otevření Modré třídy ( přestavba budovy č. p. 656) budou Vaše děti umístěny v jiných třídách. Seznamy budou vyvěšeny na vstupních dveřích Žluté třídy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Vedení MŠ

4.9.2020

 

 

INFORMACE k zahájení nového školního roku 2020-2021

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2020

 

Rozdělení dětí na školní rok 2020 - 2021