Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

 O NAŠÍ ŠKOLE

            Mateřská škola v Havlíčkově ulici má dvě budovy, v obou jsou umístěny třídy, ve větší také školní jídelna resp. kuchyň a v menší výdejna. Ve třídách pracují kvalifikované učitelky. Čtyři z nich jsou vysokoškolsky kvalifikované. Personálně jsou třídy posíleny o další zaměstnance. Ve třídě, kde jsou začleněny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují asistentky pedagoga, ve třídě s dětmi 2 letými máme pracovní pozici chůvy.

            Dalšími zaměstnanci, bez kterých se chod školky neobejde, jsou kuchařky, uklízečky a školník. Celkem v MŠ pracuje 24 zaměstnanců.

            Našimi prioritami je rozvíjet svobodné dětské osobnosti, podporovat radost dětí z učení, učit je mít zodpovědnost sám za sebe, za své činy a svět.  Mít úctu k životu, nepodléhat manipulaci, pomáhat na cestě objevování a učení se. K tomu nám slouží  především náš ŠVP a také program " Začít spolu", který se při práci s dětmi velmi dobře osvědčil. Využíváme různých metod a forem práce - prožitkové učení, učení hrou a činností, kooperativní učení, sociální učení, učení didakticky cílené, učení nápodobou a další.

            Pracujeme podle školního vzdělávacího programu OHEŇ, VODA, ZEMĚ, VZDUCH, který jsme koncipovali tak, aby dětské poznávání rozvíjel na základě vlastního bádání, experimentování a spolupráce.

            Individuálně pracujeme s dětmi, které mají narušené komunikační schopnosti (nesprávnou výslovnost některých hlásek případně závažnější poruchy řeči). V každé třídě pracuje logopedická asistentka pod vedením školního logopeda se státní zkouškou. Se speciálním pedagogem si mohou rodiče dohodnout schůzku kdykoliv podle svých potřeb nebo je odborník osloví sám.

            Školní zahrada je za poslední roky celá zrekonstruovaná. Máme dvě mlhoviště k osvěžení dětí v teplých měsících. Z dvou dotačních programů Krajského úřadu KHK jsme získali více jak 400 000 Kč na obnovu zahrady v přírodním stylu a výstavbu lanového centra.

            Ve škole také nabízíme nadstandardní aktivity, které praktikujeme v rámci denního chodu. Těmi jsou: pěvecký sbor Hronováček, hudebně - dramatický soubor Hronováček, podpora předškoláků a dětí s odkladem školní docházky prostřednictvím rozvojového programu FIE. Spolupracujeme se školní psycholožkou, Základní školou Hronov, ZUŠ Hronov, DDM Domino a městskou knihovnou. Každý rok probíhá v MŠ plavecký.

            Informace najdete na našich webových stránkách: www.ms-hronov-havlickova.cz. Po telefonické dohodě nás můžete kdykoliv navštívit (tel. 606632717), rádi vás školkou provedeme a zodpovíme vaše dotazy.