Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

2. třída - Zelená

3.třída - Červená

 O NAŠÍ ŠKOLE

             Mateřská škola v Havlíčkově ulici má dvě budovy, v obou jsou umístěny třídy, ve větší také školní jídelna resp. kuchyň a v menší výdejna. Ve třídách pracují kvalifikované učitelky. Čtyři z nich jsou vysokoškolsky kvalifikované. Personálně jsou třídy posíleny o další zaměstnance. Ve třídách, kde jsou začleněny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují asistentky pedagoga.

            Dalšími zaměstnanci, bez kterých se chod školky neobejde, jsou kuchařky, uklízečky a školník. Celkem v MŠ pracuje 24 zaměstnanců.

            Našimi prioritami je rozvíjet svobodné dětské osobnosti, podporovat radost dětí z učení, učit je mít zodpovědnost sám za sebe, za své činy a svět.  Mít úctu k životu, nepodléhat manipulaci, pomáhat na cestě objevování a učení se. K tomu nám slouží  především náš ŠVP a také prvky z programu " Začít spolu", který se při práci s dětmi velmi dobře osvědčil. Využíváme různých metod a forem práce - prožitkové učení, učení hrou a činností, kooperativní učení, sociální učení, učení didakticky cílené, učení nápodobou a další.

            Pracujeme podle školního vzdělávacího programu " Krok za krokem,celým rokem"  který jsme koncipovali tak,
aby dětské poznávání rozvíjel na základě vlastního bádání, experimentování a spolupráce.

            Individuálně pracujeme s dětmi, které mají narušené komunikační schopnosti (nesprávnou výslovnost některých hlásek,
případně závažnější poruchy řeči). V každé třídě pracuje logopedická asistentka pod vedením logopedů z odborných klinických a školských pracovišť. Dětem s odlišným mateřským jazykem poskytujeme výuku českého jazyka.

  Školní zahrada je dostatečně vybavená a poskytuje podnětné prostředí pro hry dětí. Máme dvě mlhoviště k osvěžení dětí v teplých měsících.

            Ve škole také nabízíme nadstandardní aktivity, které praktikujeme v rámci denního chodu.
Těmi jsou: pěvecký sbor Hronováček, hudebně - dramatický soubor Hronováček, podpora předškoláků a dětí s odkladem školní docházky prostřednictvím podpůrných individuálních plánů. Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Petrou Liškovou, Základní školou Hronov, ZUŠ Hronov, DDM Domino a městskou knihovnou. Každý rok probíhá v MŠ plavecký kurz.

            Informace najdete na našich webových stránkách: www.ms-hronov-havlickova.cz.

Mateřská škola Hronov

  • ms.hronov@tiscali.cz
  • Ředitelka MŠ: 

+420 606 632 717

  • Zástupkyně ředitelky MŠ:

+420 772 721 165

Copyright © 2023, Mateřská škola Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, Hronov

Webovky pro Vás 

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout